• Wide screen resolution
  • Narrow screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Kaip apskaičiuoti savo gimimo datos skaičių? Print Email

gimimo_datos_skaicius.jpgPagal Pitagoro mokymą mūsų charakterio savybės, sveikata, bioenergija, žemiškumas, sugebėjimai, potraukis vienai ar kitai profesijai daugiausiai priklauso nuo žmogaus gimimo datos vibracijos. Kaip apskaičiuoti savo gimimo datos skaičių? Diena+mėnuo+metai (gimimo datą rašyti tik tokia tvarka !). Tarkime, mūsų nagrinėjamas žmogus gimė 25 sausio 1939 metais. Pasirašome tų skaičių eilutę ir juos sudedame. 2+5+0+1+1+9+3+9=30; 3+0=3= Gyvenimo skaičius - 3
Kitas pavyzdys. Žmogus gimė 11 kovo 1914 metais.

1+1+0+3+1+9+1+4=20

2+0=2 Gyvenimo skaičius – 2


GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 1


Individualumo, veiklos ir garbės troškimo simbolis, sėkmės, asmenybės, energijos ir aktyvumo skaičius. Jį globoja Saulė.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Žmonės Vienetukai iš prigimties lyderiai. Realizuoja pačias drąsiausias idėjas, tuo pačiu nutiesdami kelius kitiems. Savo teisybę gina vadovaudamiesi proto jėga. Jiems reikalinga erdvė mintims ir veiksmams.

Vienetukai – sėkmės žmonės. Apdovanoti sveika dvasia, turi daug jėgų ir ryžtingumo. Jie sugeba priimti atsakingus sprendimus ir veiksmus, aprūpindami savo gyvenimą. Taip pat reikalauja pagarbos ir dėmesio, tampa suirzę ir net despotiški, jei įvykiai vystosi ne taip, kaip jie to nori. Trokšta būti dėmesio centre. Tikri Vienetukai nežino nepilnavertiškumo jausmo, save laiko tobulais. Mokėdami valdytis, sukelia aplinkiniams pasitikėjimo jausmą.
Vienetukai visada drąsūs, nebanalūs, ekstravertiški ir pilni entuziazmo, didžiuojasi savimi ir savo pasiekimais. Jų dinamizmas ir kūrybingumas atveda į tai, kad gyvenime nuveikia daug ką neįprasto ir nekasdieniško.

Vienetukai vadovaujasi ir diegia praktikoje principą: „gyvenk ir leisk gyventi kitiems“ ir stengiasi nesimaišyti į kitų reikalus. Asmeniniame gyvenime labai dažnai primena intravertus. Jie gyvena savame pasaulyje ir aplinkinių nuomonė absoliučiai jų nedomina. Daugeliu atveju vienetukai kilniaširdžiai ir sąžiningi. Be to, pasižymi puikiu humoro jausmu. Todėl nežiūrint į jų griežtumą bendraujant su žmonėmis, jie lengvai susiranda tikrus ir ištikimus draugus. Jų draugystė išsiskiria lojalumu, geraširdiškumu ir net pasiaukojimu. Tačiau ir tokiu atveju turi tendenciją pajungti kitus. Nors ir nesiskaito su kitų žmonų jausmais, Vienetukai negali susitaikyti su kitų kritika jų atžvilgiu – tai juos žeidžia.

Negatyvūs Vienetukai neryžtingi veiksmuose, nepasitiki savimi, taip pat tingūs ir konservatyvūs. Jų charakterio negatyvumas pasižymi egoizmu, nekantrumu, cinizmu, agresyvumu, noru bet kokiais būdais pavergti sau kitus. Visiškai nesugeba pripažinti savo klaidų.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Didžiausios sėkmės pasiekia kaip vadovai, direktoriai ar banko valdytojai. Galingas dinamizmas, mokėjimas planuoti ir realizuoti tai, kas sugalvota, leidžia jiems pasiekti aukščiausias pareigas. Vienetukams priimtiniausios profesijos: medicinoje – chirurgo, neuropatologo, psichiatro; meno pasaulyje – žurnalisto, dailininko, fotografo; rizikos srityje – kosmonauto, lakūno bandytojo, parašiutininko. Taip pat tinka architektūra, tiriamasis mokslo darbas. Geri vadybininkai, tardytojai, verslo žmonės, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

MEILĖS SANTYKIAI

Vienetukai veržlūs, jausmingi ir aistringi. Jie lengvai užkariauja priešingos lyties širdis. Meilėje, kaip ir kitose gyvenimo srityse, vienetukai nepasotinami, valdingi ir kuo labiau jaučia prieraišumą savo partneriui, tuo labiau stengiasi pajungti jį sau.

Vienetukai laimę ir tarpusavio supratimą geriausiai gali patirti su dvejetukais arba šešetukais, taip pat su trejetukais ir ketvertukais, jei sugeba nugalėti kai kuriuos trūkumus, tokius, kaip valdžios troškimas ir didelis kritiškumas.
GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 2

Tai adaptacija, bendravimas, amžinos tobulybės ieškojimas, nuolatinė priešybių kova. Jį globoja Mėnulis.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Išskirtinis gerumas, širdingumas, taip pat mokėjimas atleisti tampa priežastimi, dėl ko juos myli ir skaitosi. Jie niekada nesiekia išsiskirti, netgi gali paaukoti savo ambicijas, jeigu tai bus naudinga kitiems. Lengvai bendrauja su aplinkiniais. Dažniausiai domisi menais ir intelektualiniais dalykais.

Ramūs, susilaikantys ir atsargūs priimdami sprendimus Dvejetukai ieško paramos ir kitų paskatinimo. Būdami analitiško mąstymo būdo, prieš priimdami bet kokį sprendimą pirmiausia surenka informaciją dominančiu klausimu ir tik po to labai atsargiai ir diplomatiškai pradeda veikti. Nuosaikumas ir išmintingumas, nuovokumas ir sveikas protas suteikia Dvejetukams aplinkinių pagarbą ir pasigėrėjimą.

Dvejetukai dažniausiai pasiekia sėkmės, jeigu dirba kolektyve. Iš išorės jie atrodo ramūs, pusiausviri ir nesijaudinantys, tačiau tai beveik visada melagingas įspūdis, nes jie nuolatos jaučia didžiulę vidinę įtampą. Jie gana bailūs ir problemiški. Žmonėmis pasitiki iš vieno žodžio, ir todėl gana dažnai tampa svetimo egoizmo aukomis. Dvejetukai geriau sutinka būti šešėlyje, todėl jie nuostabūs vykdytojai, o ne vadovai.

Dvejetukas yra vienintelis skaičius, kuris siekia harmonijos su visais, todėl žmonės Dvejetukai niekada nesistengia dominuoti arba primesti savo valią. Jie moka suprasti kitų žmonių vidinį pasaulį, visada saugoja jiems patikėtas paslaptis.

Partneriai, taip pat žmonės, kuriuos jis myli, turi žinoti, Dvejetukų jautrumą ir neužgaulioti jų išpuoliais ir veiksmais, nes jie labai žiauriai pasmerkia ir baudžia save. Kad įtvirtintų pasitikėjimą savimi, Dvejetukai turi suprasti, jog žmonės nėra idealūs. Kitu atveju jie nepasitikės savo galimybėmis ir svarstys „už“ ir „prieš“ vietoj to, kad veiktų.

Negatyvūs Dvejetukai greitai užsigauna, įtarūs. Jie lengvai apsiduoda į prislėgtą nuotaiką ir pesimizmą. Užleisdami savo pozicijas kitiems, jie kartais perdaug priklauso nuo kitų nuomonės, sutinka, kad juos išnaudotų. Jie perdaug jautrūs, todėl juos lengva pažeisti. Kada jaučia, kad negali susidoroti su realybe, užsisklendžia savo pasaulyje, jausdami milžinišką vidinę įtampą.

REALIZACIJOS KRYPTYS


Dauguma Dvejetukų – tai rimti žmonės, atsakingi ir mėgstantys darbą. Kaip susilaikantys ir geri strategai, jie pasireiškia politikoje, tarptautinėje arenoje, diplomatiniam darbe, bankininkystėje, technikoje. Jie taip pat puikūs gydytojai, socialiniai darbuotojai, globėjai. Apdovanoti kūrybinėmis ir taikomosiomis savybėmis dvejetukai gali pasireikšti plastiniame mene, dizaine, muzikoje, literatūroje ir scenoje. Sėkmingai gali dirbti pardavėjais, buhalteriais, administratoriais, turistinių biurų agentais, nekilnojamojo turto prekybos tarpininkais.

MEILĖS SANTYKIAI

Kaip lengvai suprantantys, giliai jaučiantys, jautrūs ir išradingi žmonės Dvejetukai trokšta meilės, supratimo ir artimųjų palaikymo. Jie ištikimi, romantiški ir pasitikintys mylėdami ir draugaudami. Jausmams atsiduoda visa širdimi nieko už tai nereikalaudami. Dvejetukams namai, šeima ypač svarbūs. Tačiau ir nesukūrę šeimos, jie žymiai lengviau nei kitų skaičių turėtojai prisitaiko prie tokių sąlygų. Dauguma Dvejetukų – tai vienišiai.

Dvejetukai šeimos laimės turėtų ieškoti su Dvejetuku. Taip pat tinka gyvenimas su Ketvertukais ir šešetukais, nes jų jausmai ir reakcijos labai panašios – tie žmonės ramūs, subtiliai jaučiantys ir rimti. Trejetukai ir Penketukai pagyvina Dvejetukų gyvenimą, gali išmokyti juos daugiau naudotis laisve. Dvejetukų ir Septynetukų ryšys patenkina dvasinius ir intelektualinius poreikius, bet gali būti pažeistas todėl, kad abu skaičiai perdaug rimti, melancholiški ir intravertai.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 3

Tai aktyvumas, saviraiška, sintezė, tobulumo ir įvairiapusiškumo simbolis. Globoja Jupiterio planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Trejetukai – patys spontaniškiausi žmonės iš visos numerologinės skalės, linksmi ir mylintys gyvenimą. Jie mėgsta blizgėti ir spinduliuoti gyvenimo šviesą aplinkiniams. Išradingi ir ypatingai judrūs. Apdovanoti daugybe talentų. Juos skiria iš kitų milžiniški interesai ir daugybė pomėgių. Paprastai jie turi smalsų ir tiriantį protą.

Trejetukai gyvena tik šia diena. Jie mėgsta bendrauti, visada turi daugybę pažįstamų ir bendraminčių. Jų prieraišumas nėra labai stiprus, nes savo laiką paskirsto potraukiams ir įvairiems reikalams. Jie idealūs draugai poilsiaujant ar linksminantis, nes pakelia aplinkiniams nuotaiką. Trejetukai paprastai vengia nemalonių situacijų ir paniurusių ar per daug rimtų žmonių.

Žmonės trejetukai, kaip ir Vienetukai, tuščiagarbiai. Jie nemėgsta būti pavaldiniais. Jų tikslas – iškilti pasaulyje, siekti kontrolės ir valdžios kitiems. Tačiau jie lengvai pasiduoda ir kitų valdymui, bet to paties reikalauja ir iš savo pavaldinių; mėgsta hierarchiją. Pasisekus startui, jie gali labai daug ko pasiekti, nes neabejoja savo jėgomis darbe.

Gyvenimą mylintys ir žavingi Trejetukai turi didžiulį populiarumą, nes įkvepia visus, su kuo tik susitinka. Jie impulsyvūs ir nenuilstantys, ieškodami meilės ir grožio, pasitenkinimo ir džiaugsmo. Tai romantikai iri idealistai. Trejetukai labai imlūs aplinkai, stiprią įtaką jiems daro santykiai, nuotaikos ir kitų žmonių reakcijos.

Iš negatyvių veiksnių reikėtų pažymėti Trejetukų norą gyventi ne pagal pajamas. Būdami nekantrūs, sunkiai pakelia buities sunkumus ir bet kokius prieštaravimus. Iki skrupulingumo nepriklausomi. Jie sugeba ir meluoti. Kartais nesugeba atskirti fantazijos nuo realybės ir stipriai laikosi savo išgalvoto pasaulio tobulumo.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Neretai Trejetukai bando save išreikšti religijoje, filosofijoje, mokslinėse teorijose. Puikūs aktoriai. Pasisekimą turi daugelyje sferų, nes jie inteligentiški, ambicingi ir turi turtingą vaizduotę. Geri aktoriai, dainininkai, šokėjai, komikai. Tarp kito, gali įsitvirtinti bet kokioje sceninio meno srityje. Taip pat geri modeliai, dizaineriai, dekoratoriai, architektai, meno kūrinių, suvenyrų pardavėjai. Mokėdami reikšti savo mintis, Trejetukai tampa talentingais poetais, rašytojais, žurnalistais. Gali tapti puikiais specialistais tokiose srityse kaip pediatrija, ginekologija, chemija, farmakologija, plastinė chirurgija. Taip pat geri visuomeninių renginių organizatoriai, misionieriai, kariškiai, aviatoriai.

MEILĖS SANTYKIAI

Jie romantikai ir svajotojai, metų metais ieškantys tobulos meilės. Jie idealizuoja savo partnerius, lengvai įsimyli, todėl kartais laikomi lengvabūdžiais ir nepastoviais žmonėmis. Tačiau įsimylėję iš tikrųjų visiškai atsiduoda savo jausmams. Trejetukai audringi, jautrūs ir atviri, išreiškiantys savo meilę darbais ir žodžiais.

Sutinka su visais skaičiais, tačiau geriausios harmonijos pasiekia su kitais Trejetukais, taip pat su Vienetukais, Penketukais ir Devynetukais, kurie turi panašų entuziazmą ir gyvenimo būdą.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 4

Ketvertukas – tai tarpusavio ryšys, organizuotumas ir praktiškumas, pastovumas ir tvirtumas, vienas iš geriausių skaičių, užtikrinantis sėkmę mokslo ir technikos srityje. Kaip skaičius, skirtingai nuo pirmųjų trijų skaitmenų, yra tobulas, nes vienu metu apjungia tokias sąvokas, kaip: dvasia, materija, judėjimas ir rimtis, esančias visų skaičių kombinacijų šaltiniais.

Globoja Urano planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Žmonės Ketvertukai gabūs, turintys savo idėjų bei planų, mėgstantys viską išsiaiškinti patys be kitų pagalbos. Labai garbingi žmonės. Tiesmuki.

Ketvertukai nebijo jokių demagogijų. Mąstymo savarankiškumas, griežtumas visur, eiliškumas, rimtumas, realizmas viską vertinant yra jų svarbiausios savybės. Jie reikalaujantys iki pedantiškumo ir siekia sistemos, kurią visur randa. Tačiau savikontrolė ir kontrolė – jų jėga, psichologinis ginklas.

Ketvertukai nesukurti pasilinksminimams, nepriima naujų idėjų, kol jų detaliai neištiria. Jie aiškiai mato kitų užmaskuotas blogybes: savimeilę, veidmainystę, egoizmą, tingumą ir laiko tai natūraliu žmogaus priedu. Matyt, todėl savo tirtumu patraukia tuos, kurie turi daug neišspręstų problemų. Rūpestingi ir įsipareigojantys Ketvertukai bet kokiu momentu pasiruošę ne tik apginti žmogų iš savo aplinkos, bet netgi tapti kovotojais už pilietines teises arba revoliucionieriais.

Ketvertukai mėgsta tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo uždavinius. Jie kalba paprastai ir konkrečiai, nors jų mintys ryžtingos ir tvirtos. Jie nuolat save kontroliuoja, labai reiklūs sau ir ypač rimti, nemoka atsipalaiduoti ir paprastai slepia savo jausmus.

Be abejo, teigiami bruožai, privesti iki absurdo, virsta neigiamais. Tokiais atvejais jie gina savo idėjas, nesiklausydami aplinkinių nuomonės ir nepripažįsta savo klaidų. Aklas pasitikėjimas savimi ir nesukalbamumas uždaro kelius į pasisekimą.

Ketvertukai turi savotišką iš kitų išsiskiriantį charakterį. Atrodo, kad jie visus reikalus mato iš kitos pusės negu visi kiti. Aptariant kokius nors reikalus, jie visada stengiasi užimti išskirtinę poziciją; apie juos visada susidaro opozicija.

Ketvertukai intuityviai kovoja prieš įvairias taisykles ir instrukcijas. Dažnai pasisako prieš oficialią valdžią ir kuria naujus teiginius ne tik savo gyvenimui, bet ir visuomenei. Juos labai traukia įvairių rūšių reformos.

Jeigu Ketvertukams pavyksta išnaudoti savo pranašumus ir įgimtas savybes, kurios reikalingos tikslui pasiekti, jie pasiekia stabilios sėkmės, nes jų skaičiai reiškia užsispyrimą, ryžtingumą ir ambicijas.

Ketvertukai nebijo rutiniško darbo. Jie niekada nesielgia neapgalvotai, nes planuoja savo veiklą. Pinigai Ketvertukams turi reikšmės, tačiau jie nėra godūs. Jie dosnūs draugams, bet neišlaidūs.

Neigiamiems Ketvertukams būdinga neapykanta, žiaurumas, pyktis, pavydas, vulgarumas.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Ketvertukus traukia mokslas ir technika. Jie gali tapti žinomais tyrėjais ir išradėjais, taip pat pasireikėti inžinerijos ir statybos specialybėse, kompiuterių programavimo ir kitose technikos srityse. Gana dažnai domisi matematika. Geri buhalteriai, ekonomistai, bankų tarnautojai, juristai, tardytojai, kariškiai. Pasiekia aukštumų tapdami vadovėlių ir mokslinių traktatų kūrėjais, literatūros ir teatrų kritikais. Jeigu pasirenka mediciną, tai dažniausiai kaulų ir audinių chirurgiją. Taip pat sėkmingai gali planuoti politines, ekonomines arba gamybines priemones, nes turi analitinį protą, sugebėjimą sisteminti ir nieko neužmiršti.

MEILĖS SANTYKIAI


Jausmuose nuoširdūs, sąžiningi ir lojalūs, nežaidžia jausmais. Visada ramūs, delikatūs, vertina šeimyninį gyvenimą, rūpinasi savo artimaisiais, teikia pirmenybę bendravimui siaurame rate. Drovūs, intravertai Ketvertukai turi nuostabų humoro jausmą.

Ketvertukai papildo vienas kitą su Ketvertukais, Dvejetukais, šešetukais ir Septynetukais, kurie taip pat rimti, stabilūs ir ramūs. Vienetukai, Aštuonetukai ir Devynetukai sugeba pavergti savo tikslams Ketvertukus.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 5


Tai augimas ir orientacija, pavojus ir užtikrintumas, laisvė ir permainos, valdžia, kūrybinių ieškojimų skaičius. Globoja Merkurijaus planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Penketų žmonių kelias pilnas nenumatytų atsitikimų i r kartais einantis bedugnės kraštu, nes nemėgsta vienodumo ir monotoniškumo. Naujos vietos, nauji žmonės traukia juos su tokia jėga, kaip ir naujos idėjos. Galbūt todėl jų talentas – daryti įtaką ir būti reikalingiems, o jų poreikis – bendrauti su tais, kurie į jų atsaką gali imtis veiksmo. Apskritai jie geranoriški žmonės, visada turintys draugų.

Merkurijus jiems dovanoja greitą orientaciją ir nuovokumą. Jie nevengia sunkumų, tačiau nepakelia vienodumo. Todėl įstatymai ir draudimai ne jiems. Už tai jie geriau už kitus moka pradėti viską iš pradžių, tiesiog nuo nulio. Savybė greitai viską įsisavinti leidžia jiems visur jaustis kaip namuose. Geresnis Penketukų mokytojos ne knygos, bet pats gyvenimas. Eidami per gyvenimą jie nemėgsta kitų patarimų, Penketukų elgesys dažnai pasireiškia netikėtai ir su nenuspėjamomis pasekmėmis. Atsitikus bet kokiems nemalonumams, jie visada išeina iš vandens sausi. Turėdami nuostabų ir aštrų protą, originaliai mąstantys, jie turi labai daug kūrybinių gabumų ir ypatingą išradingumą.

Penketukai – individualistai, absoliučiai nepriklausomi. Nepasiduoda jokiems apribojimam, aštriai priešinasi bet kokiam diktatui tiek iš artimųjų, tiek ir visuomenės pusės. Penketukai labai nervingi, neramūs, lengvai supyksta. Akimirksniu reaguoja į išorinius dirgiklius, nuolat keičia savo planus, elgiasi kaip vėjarodis, pučiant vėjui. Tokia būsena sukelia jiems nervinę įtampą. Jų veiksmai kartais nenumatomi. Juos viskas domina ir, be abejonės, jie patys dalyvauja įvykiuose, tačiau niekada nepasineria visiškai. Įvairias idėjas ir situacijas priima šaltai ir beveik niekada neleidžia jausmams užtemdyti proto.

Nežiūrint į tai, kad jie dažnai stiprūs, dinamiški, energingi, iš tikrųjų jie pasilieka naivūs ir atviraširdžiai kaip vaikai. Jų nedrąsume tiek paprastumo, kad tai juos daro meilius ir patrauklius.

Penketukai žmonės intelektualūs, turintys gerą intuiciją ir dvasiškai išsivystę, jaučiantys nuolatinį evoliucijos ir vidinio progreso poreikį. Turi nuostabiai lankstų charakterį. Nuo pačių sunkiausių smūgių atsitiesia labai greitai, todėl likimo smūgiai jų charakteryje nepalieka jokių pėdsakų. Jeigu jie geri žmonės, tokiais ir pasilieka, jeigu blogi – jokie pasaulio mokslai jų nepamokys. Penketukai nemoka ir nemėgsta vadovauti ir dažnai sukelia sumaištį pavaldinių tarpe besikeičiančiomis nuotaikomis. Pagrindinis Penketukų trūkumas tas, kad jie dažnai jaučia įtampą, esant mažiausiam spaudimui greitai praranda savitvardą, tampa suirzę. Paprastai tai nervingi pagyrūnai, avantiūristai, judrūs ir seksualūs, turintys potraukį alkoholiui žmonės.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Kaip kūrybingi ir mokantys prisitaikyti gyvenime žmonės, jie pasiekia sėkmės visur, nes greitai mokosi ir tobulėja bet kokiose srityse, tačiau su viena sąlyga – darbas turi būti įdomus, dinamiškas. Geriausias pasirinkimas Penketukui gali būti reklama, diplomatija, žurnalistika, sportas ir įvairios meno rūšys, taip pat profesijos, kur reikia drąsos ir rizikos: alpinisto, lakūno bandytojo, jūrininko, kario.

MEILĖS SANTYKIAI

Penketukai paprastai turi daug gerbėjų, nors kartais jų prieraišumas paviršutiniškas, nes perdaug laiko skiria kitiems reikalams ir nenoriai reiškia savo jausmus. Nežiūrint į romantišką, svajoklišką charakterį ir didžiulį patrauklumą, jie nevisada elgiasi pakankamai drąsiai. Jų kalbos dovana išsenka, kai nori išreikšti savo jausmus mylimajam.

Apdovanoti didžiule fantazija, jie įpratę idealizuoti savo ryšius su žmonėmis ir todėl kartais pasijaučia apgauti draugystėje ar meilėje.

Penketukai gali padaryti laimingą savo sutuoktinį, nes su jais gyvenimas įdomus ir patrauklus, jeigu tai bus tokie žmonės, kurie bėga nuo kasdieninio nuobodulio. Geriausias pasirinkimas – tai kitas panašaus charakterio Penketukas. Nebloga sąjunga gali būti su Trejetukais, nes jie abu entuziastingi ir mėgsta aktyvų gyvenimą.
GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 6

Tai – įvertinimas ir pasirinkimas, atsakingumo ir patiklumo simbolis, globoja Veneros planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS


Šešetukai žmonės sąžiningi, atviraširdžiai, patikimi, šeimos žmonės. Jie emocingi, įsidėmėtini, romantiški ir idealistai. Paprastai sukelia aplinkinių susižavėjimą savo gerumu ir minkštumu. Šešetukai tolerantiški, susilaikantys ir kilniadvasiai, jų pagrindinis gyvenimo tikslas – rūpintis artimaisiais. Jie mėgsta bendrauti ir atidūs aplinkiniams, kur bebūtų, sukuria namų jaukumo ir ramybės atmosferą. Žmonės Šešetukai apdovanoti kūrybiniais ir meniniais gabumais, išvystytu harmonijos ir grožio jausmu.

Šešetukai skiriami į du charakterių tipus su priešingomis savybėmis. Dažniausiai jie patraukia aplinkinius savo jautrumu, kilnumu ir gerumu; pilni meilės, pašvenčia save šeimai ir artimiems žmonėms. Tuo tarpu kiti šešetukai turi visai priešingus bruožus: intrigantai, linkę į apkalbas ir įvairias destrukcijas. Toks dvilypumas pasireiškia jų vaidmenyje visuomenėje.

Pinigai Šešetukams svarbūs, nes gali užtikrinti šeimos patogumus ir stabilumą. Jeigu Šešetukai turtingi, tai labai dosnūs, mėgsta linksminti savo draugus. Vienintelio nepakenčia – tai įvairių kivirčų ir pavyduliavimo. Šešetukai nuoširdūs, lojalūs ir labai simpatiški. Nežiūrint į polinkį skirti padidintą dėmesį smulkmenoms, apskritai jie draugiški ir optimistiškai žiūri į gyvenimą.

Kaip inteligentiški, protingi ir veiklūs žmonės, Šešetukai dažnai pasiekia profesinę karjerą. Ji metodiški ir atsakingi, o jų tarnystė logiška, racionali ir subalansuota. Šešetukai labiau nei kiti prisirišę prie šeimos pareigų ir tradicijų, todėl jie kartais priversti, nežiūrėdami savo asmeninių siekių ir norų, pildyti tą, ką laiko pirmaeile pareiga –globoti žmones, priklausančius nuo jų. Tačiau kartais Šešetukai, kurie išsiskiria savo pasyvumu (antrasis tipas), bando apgauti save, prisidengdami tomis pareigomis. Jie perdaug myli save ir saugoja ramybę, o savo materialinę gerovę iškelia aukščiau konfliktų, kuriuos primeta jiems visuomenė. Kada būtina pasirinkti, Šešetukai linksta į ramų šeimyninį gyvenimą, o ne riziką ir permainas.

Negatyvūs Šešetukai – fatalistai, pesimistai. Jie nuodija savo gyvenimą išgalvotomis ligomis ir problemomis. Griaunamosios jų savybės: tironija, įtarumas, pavydas, egoizmas. Šešetukai linkę į kraštutinumus ir gana dažnai nesugeba suvaldyti emocijų. Jausmai yra Šešetukų „Achilo kulnas“. Meilė ir noras rūpintis savo artimaisiais juos pavergia ir gali privesti prie kraštutinumų: jie tampa pavydūs, valdingi, neleisdami artimiesiems gyventi pagal jų norą. Be ceremonijų linkę į sukčiavimą ir intrigas jie gali paslapčia veikti kitus.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Paprastai Šešetukams skirta pasiekti sėkmės daugelio ričių veikloje. Kadangi Šešetukai turi didžiulį užuojautos jausmą, jie reiškiasi profesijose, susietose su socialinėmis tarnybomis, taip pat medicinoje, pediatrijoje. Šešetukai sėmingai darbuojasi mokymo srityje, literatūroje, būdami rašytojais, vertėjais, dėstytojais, kuratoriais. Tarp Šešetukų daug psichologų, psichiatrų, konsultantų ir šventikų, nes turi didžiulius gebėjimus bendrauti su žmonėmis, o jų išorinis ramumas sukelia aplinkinių pasitikėjimą. Kaip menininkai gali būti pripažinti tokiose srityse: poezijoj, prozoj, skulptūroj, kine, teatre, dainavime, muzikoje. Didelį talentą gali realizuoti srityse, susietose su patalpų dizainu, madomis ir kosmetika, kulinarija. Geri valstybės tarnautojai.

MEILĖS SANTYKIAI

Meilę vertina labai rimtai. Ieško tikros meilės ir, kol tokios nesutinka, gali atrodyti nepastovūs savo jausmais. Šeimoje stabilūs ir dvasiškai subalansuoti. Idealiu partneriu Šešetukams gali būti to paties skaičiaus žmonės.

Neblogai sutaria su Dvejetukais, nes jie taip pat taktiški, siekia stabilumo ir vidinės pusiausvyros. Vienetukai ir Aštuntukai atitinka Šešetuko charakterį, nes jie pasijunta saugūs. Trejetukai ir Penketukai išmoko džiaugtis gyvenimu, tačiau nesubalansuotumas gali padaryti jų gyvenimą nepakeliamą.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 7


Tai paslaptis ir žinios, forma, išmintingumo, ieškojimo ir įsigijimo skaičius. Globoja Neptūno planeta. Septynetukas pajungia Vienetuko vientisumą su šešetuko idealizmu, sukurdamas savąją simetriją ir tapdamas psichiniu skaičiumi.

BENDROSIOS SAVYBĖS


Rimti, giliai mastantys, labai santūrūs Septynetukai mėgsta susikaupimą. Moka mėgautis vienatve, o per didelis darbo krūvis ir sumaištis juos trikdo. Jų protas veiklus, viską pasveria, analizuoja, ir gali panirti į metafizinius ir filosofinius pamąstymus, kurie atitolina juos nuo žmonių ir realybės.

Septynetukai nemėgsta reikšti savo temperamento, stengiasi savo emocijas valdyti. Jie bando pasirodyti išdidūs ir abejingi, tačiau ne dėl to, kad atstumtų nuo savęs kitus žmones, o norėdami apsaugoti savo vidinį pasaulį. Toks elgesys priimamas kaip noras save išaukštinti, todėl Septynetukai tampa izoliuoti ir nesuprasti.

Asmenybės išrankios ir siekia tobulumo nepriklausomai nuo lyties ir išsilavinimo. Septynetukai dėmesingi, manieringi ir žavūs. Tai romantikai ir idealistai, neatitinkantys savo aplinkos. Pagal savo būdą jie linkę būti nuošalyje, intuityvūs ir gali būti aiškiaregiai. Dažnai jie atrodo atitrūkę nuo realybės vien dėl to, kad ji, jų manymu, liūdna ir skaudi, arba užsidarę savyje, gali įsigilinti į savo dvasios paslaptis ir ryšį su kosmosu.

Septynetukai gerbiami už jų intelektą ir žinias. Turi daug pažįstamų, bet mažai draugų, nes yra išrankūs ir daug reikalaujantys. Septynetukai nepraktiški ir nemėgsta kaupti turtą, todėl savo finansinius reikalus turėtų patikėti kitiems žmonėms.

Negatyvūs Septynetukai yra nedraugiški, pesimistai, sarkastiški, egoistai ir nepasitikintys. Tokiu atveju jie nesugeba prisitaikyti prie realybės ir ieško įvairiausių būdų save apgauti. Prasideda piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais, seksu, bandant išvengti susidūrimo su realybe, kuri juos engia. Labai užsispyrę, turi įvairių manijų, o jų įkyrių idėjų spontaniškumas atima jiems proto aiškumą. Saugodami savo vidinį pasaulį, užsidaro savyje gali tapti kieti, šalti ir nepasiekiami.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Remdamiesi intelektu ir intuicija – savo pačiomis stipriausiomis savybėmis – Septynetukai gali pasiekti didelių profesinių pergalių. Kadangi jie daug reikalauja iš savęs, stengiasi dirbti atsakingai. Septynetukai puikūs stebėtojai, kruopščiai analizuoja situacijas, todėl tampa gerais komersantais, rašytojais, poetais, dailininkais, kompozitoriais, astrologais. Apdovanoti puikia atmintimi ir savybe mokyti kitus, Septynetukai gali tapti gerais gydytojais, chemikais, fizikais, matematikais, kunigais, teologais, vienuoliais. Kadangi juos labai domina senovės tautų ir civilizacijų kultūros, dažnai tampa pirmaujančiais archeologais, kolekcionieriais, antikvarais, senovės tautų kalbų žinovais. Dėl gerai išvystyto estetinio jausmo dirba modeliuotojais, kosmetologais, kirpėjais.

MEILĖS SANTYKIAI

Septynetukams svarbu apsirinkti partnerį tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Jie dažnai analizuoja savo asmeninius išgyvenimus, gyvena fantazijų pasaulyje, todėl labai sunku susirasti gyvenimo draugą. Metams bėgant jie tampa vis reiklesni ir vis labiau bijo rizikuoti savo jausmais.

Geriausias partneris yra kitas Septynetukas. Supratimas galimas su Ketvertukais, kurie irgi rimti ir nenoriai atskleidžia savo jausmus. Tokia santuoka bus be skrydžių, tačiau rami ir patenkins abi puses. Tarp Septynetuko ir Devynetuko yra bendri bruožai: abu turi gerą intuiciją ir intelektą, siekia pažinimo. Nors Vienetukai ir Aštuntukai labai energingi ir perdaug trokšta valdžios, Septynetukai gali nusileisti jiems, nes juos traukia jų ryškios asmenybės.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 8

Tai – energoinformacinis ryšys, pasiekimų, materialios sėkmės ir likimo skaičius. Globoja Saturno planeta, kuri kartais vadinama Likimo planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Aštuonetukai žmonės nuolat balansuoja savo viduje. Viena jų pusė reiškia perversmą, revoliuciją, anarchiją, kaprizingumą, nepastovumą, ekscentriškumą. Kita – filosofinį mąstymą, okultizmo garbinimą, susikaupimą tikslui pasiekti, veržlumą, uolumą bet kurioje veikloje, fatališkumą.

Aštuonetukai nuolat jaučia, kad jie „ne tokie“ kaip kiti žmonės. širdies gilumoje – vienišiai. Po mirties juos dažnai išaukština, tuo tarpu šiame gyvenime dažnai aplinkinių pasmerkti ir dėl to širdyje jaučia nuoskaudą.

Aštuonetukai arba didžiuliai laimės kūdikiai, arba skausmingi nevykėliai, neturi aukso viduriuko. Jeigu ambicingi, bando prasibrauti į visuomeninį gyvenimą ir kartais pasiekia aukštumų, tačiau tai jiems kainuoja daug energijos. Daugeliui šių žmonių tenka patirti neužtarnautus likimo smūgius, netektis, pažeminimą.

Aštuonetukai apsukrūs, bebaimiai visose gyvenimo sferose, ypač komercijoje ir industrijoje. Pasižymi radikaliomis pažiūromis ir nepripažįsta kompromisų. Jiems viskas balta arba juoda, nori turėti viską arba nieko. Drąsa, drausmė ir mokėjimas susikoncentruoti yra jų didžiausias pranašumas. Kas bebūtų – ar biznis, ar darbas, ar pasilinksminimai, atiduoda visas jėgas, dėmesį ir ryžtą. Aštuonetukai labai daug dėmesio skiria pinigams, sėkmei, visuomeninei padėčiai ir materialinėms gėrybėms.

Aštuonetukai ypatingai aktyvūs ir fiziniame, ir intelektualiniame darbe. Labai kompetentingi ir kruopštūs. Nepakenčia melo, veidmainiavimo ir intrigų. Aštuonetukai savarankiškai priima sprendimus ir yra užgimę lyderiai. Turi puikias organizacines savybes, mėgsta vadovauti. Taip pat turi talentą įtikinėti ir orientuojasi žmonių psichikoje. Jais galima visiškai pasitikėti, nes nevengia atsakomybės už savo veiksmus.

Aštuonetukai mano, kad gali valdyti savo emocijas, tačiau jeigu juos kas išprovokuoja, gali netikėtai „sprogti“. Tokiais atvejais praranda kontrolę ir reaguoja agresyviai ir impulsyviai, visiškai negalvodami apie pasekmes.

Negatyvūs Aštuonetukai egoistiški, nepamirštantys skriaudų, nepasitikintys iki kraštutinumų, godulingi pasalūnai, karštuoliai ir tironai. šiurkštūs materialistai. Išjuokia kitų moralinius principus, piktnaudžiauja valdžia. Kita negatyvių Aštuonetukų grupė priešingai bailūs, drovūs ir neryžtingi.

REALIZACIJOS KRYPTYS

Aštuonetukai gali pasiekti bet kokį tikslą, kurį sau užsibrėžia. Tačiau didžiausias pasisekimas – pinigų pasaulyje, politikoje ir versle. Apdovanoti ne tik fiziniu, bet ir psichiniu ištvermingumu. Tai jiems suteikia galimybę ištverti tą nuolatinę įtampą, kurioje gyvena. Aštuonetukai turi aiškų, šaltą protą, taip pat savybę matyti bet kokio reikalo aspektus. Tai apsigimę lošėjai, šalti ir apskaičiuojantys. Geriausiai save realizuoja kaip advokatai, firmų direktoriai, dėstytojai, politiniai lyderiai, finansininkai, chirurgai, mokslo darbuotojai, patarėjai. Taip pat geri kariškiai ir diplomatai, sportininkai (automobilių ir žirgų lenktynės), lakūnai. Gali dirbti buhalteriais, ekonomistais, ekspertais informatikos srityje, valstybės vadovais.

MEILĖS SANTYKIAI


Aštuonetukai asmeniniuose santykiuose ir meilėje laikosi puolamosios taktikos. Jie turi mažai artimųjų. Dėl nuolatinio užimtumo dažnai pasilieka viengungiai. Savo jausmuose, kaip ir visur kitur, vadovaujasi principu „viskas arba nieko“. Todėl iš partnerio reikalauja visiško atsidavimo. Jiems reikalinga Meilė iš didžiosios raidės, totalinė ir pilna. Jų santykiai su partneriais primena sūpuokles. Tačiau viena galima būtų tvirtinti – nuobodžiauti su jais netenka.

Dvejetukai ir Šešetukai jaučia trauką prie Aštuonetukų kaip stiprių asmenybių. jie moka būti nuolaidūs ir į Aštuonetukų gyvenimą gali įnešti ramybę ir pusiausvyrą. Mažiau šansų vienas kitą suprasti yra dviem Aštuonetukams arba Aštuonetukui ir Vienetukui. Gali pasiekti tarpusavio harmonijos, tačiau dažnai konfliktuoja.

GYVENIMO KELIO SKAIČIUS 9

Tai kolektyvi egzistencija, užuojauta, humaniškumas, visuotinės sėkmės simbolis, turintis socialinę prasmę ir dvasinį aspektą. Vidinė krizė ir pasiruošimas vystymosi šuoliui. Valdo Marso planeta.

BENDROSIOS SAVYBĖS


Devynetukai išsiskiria savo pagaulumu bet kokiems išoriniams dirgikliams, taip pat turi aiškeriagystės dovaną. Nedaug sutinkama tokių kilniadvasių žmonių, altruistų ir pasiryžusių save paaukoti kaip Devynetukai.

Kadangi skaičius 9 simbolizuoja universalią meilę, Devynetukai imasi vadovauti labdaros organizacijoms, su meile padeda likimo nuskriaustiems žmonėms. Nors Devynetukai linksmi, draugiški ir komunikabilūs, tačiau dauguma jų mėgsta vienišumą. Jų charakteris – mįslė, nes iš vienos pusės jie giliai suvokia žmonių bėdas ir kančias, o iš kitos – niekada savęs niekam nepašvenčia visiškai.

Vienas iš Devynetukų pranašumų yra jų pastabumas. Jie turi aiškų, skvarbų protą, turtingą vaizduotę, išradingi ir moka surasti išeitis iš bet kokių situacijų; pasiekia laimėjimų ten, kur kiti patiria pralaimėjimus. Energingi, aktyvūs, visur siekia tobulumo. Labai reiklūs sau. Dažnai ūmūs, nesusitvardantys ir turi polinkį dramatizuoti situaciją.

Galima sakyti, visi Devynetukai sukelia gerą įspūdį aplinkiniams ir užkariauja pasitikėjimą. Jie mandagūs, simpatiški ir delikatūs. Tuo pačiu metu gali pasirodyti išdidūs ir ekstravagantiški, nes vadovaujasi tik savo elgesio normomis. Kraštutinai nepriklausomi ir išdidūs, jie nepakelia jokių apribojimų, jokio spaudimo ir niekada negali būti pajungti. Mėgsta keliauti į egzotiškas, niekieno neištirtas šalis. Jiems nereikalingos patogios sąlygos; pilnai laimei užtenka miegmaišio, daug laisvo laiko ir plataus kelio.

Devynetukai pasižymi puikiomis asmeninėmis savybėmis. Jaučia nenumaldomą žinių troškimą, tačiau siaurai neapsiriboja nė viena sritimi. Mėgsta harmoniją ir tvarką; kariauja, kad pasaulyje įsivyrautų teisingumas. Tai Don Kichotai, dažnai gyvenantys savo išgalvotame pasaulyje.

Negatyvūs Devynetukai kaprizingi, egoistiški ir labai pažeidžiami. Nepakenčia jokių prieštaravimų ir yra agresyvūs, arogantiški, vulgarūs. Turi polinkį kreipti dėmesį į kitų klaidas, o savo trūkumų dažnai nepastebi. Fatalistai, dažnai patiriantys traumas, nervingi ir įtarūs, kaltina likimą ir kitus dėl savo nelaimių.

Devynetukai finansinį stabilumą pasiekia darbu ir protingomis investicijomis. Kuklūs ir nereiklūs jie siekia paprasto, tačiau užtikrinančio jų laisvę gyvenimo.

REALIZACIJOS KRYPTYS


Devynetukai, būdami kilnios širdies žmonės, tampa puikiais psichiatrais, pediatrais arba psichologais, misionieriais bei labdaringų organizacijų darbuotojais. Jie turi išnaudoti savo parapsichologines savybes, tokias kaip aiškeriagystė ir gydymas. Devynetukai turi polinkį menams ir dažnai yra talentingi aktoriai. Gali tapti gerais muzikantais, poetais, dailininkais, dizaineriais, šokėjais, nes turi įgimtą ritmo jausmą. Kadangi moka įsigilinti į kitų jausmus, gali būti geri politikai, oratoriai. Aiškus ir aštrus protas, susietas su galinga vaizduote, padeda jiems tapti puikiais rašytojais, dramaturgais, žurnalistais, korespondentais. Geri viešbučių, sanatorijų ir poilsio namų direktoriai, ekskursijų organizatoriai. Kadangi Devynetukai mėgsta laisvę ir gamtą, gali būti žemdirbiais, žemės ūkio specialistais, jūreiviais, geodezistais.

MEILĖS SANTYKIAI

Devynetukai savotiškai sentimentalūs ir jausmingi. Savo jausmus reiškia santūriai, išlaiko nuotolį. Romantiški idealistai, jeigu suranda tikrąją meilę, tai jai pašvenčia visą sielą ir kūną. Optimistai ir atviraširdžiai, neturi nė minties, kad žmogus, kurį myli, galėtų būti neištikimas. Patyrę išdavystę, sugeba be jokių svyravimų išardyti santuoką. Jeigu Devynetukus užvaldo negatyvūs aspektai, tai jų namai tampa tikru mūšio lauku.

Geriausiais partneriais gali būti kiti Devynetukai, Septynetukai, su kuriais jie turi bendrų interesų. Abeji apdovanoti intuicija ir dvasingumu, o pats svarbiausias jiems yra vidinis pasaulis. Devynetukams tinka ir Ketvertukai, kurie suteikia pusiausvyrą ir nuramina. Su Trejetukais jie turi linksmą ir malonų gyvenimą, nors šiek tiek netvarkingą ir daugmaž žemišką, kuriame nelieka vietos aukštesniems tikslams.

S. Špirkauskas “Jūsų asmeninis skaičius”


 

antspaudu-gamyba.lt

Apklausa

Namuose laikote:
 

Svečiai

We have guests online

RegistracijaMus aplankė:


© 2007 - 2012 Jovita - internetinis žurnalas mąstantiems. Sprendimas M&G reklamos gamybos studija