• Wide screen resolution
  • Narrow screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Pirmasis vaiko gimtadienis. Idėjos šventei Print Email

pirmasis_gimtadienis.jpgPirmąjj gimtadienį visuomet norisi atšvęsti kaip nors ypatingai. Tačiau kaip tą padaryti, jei metukų sulaukusiam mažyliui dar ne itin rūpi žaidimai ir dekoracijos, jam dar neįdomu bendrauti su bendraamžiais... Šio amžiaus sukaktuvininkas dar ne­suvokia šventės esmės - ta šventė didesnė jo tė­veliams (kas paneigs, kad tai tapimo tėvais sukaktis?). Tačiau tai nereiškia, kad mažylis ne­sidžiaugs plevenančia ant torto žva­kute ir svečių dėmesiu. Vis dėlto pir­mąjį gimtadienį derėtų švęsti orientuojantis labiau į suaugusiuosius - nemanykite, kad sukursite mažyliui šventę, pakvietę dešimt tokio pat amžiaus pypliukų. Rezultatas gali būti atvirkštinis - ašaros, pyktis ir su­maištis, o šventės nė kvapo. 
Nei ju­ms, nei jūsų mažyliui, nei svečiams. Pirmąjj gimtadienį geriausia švęsti su giminaičiais ir artimais draugais.Šie suaugusieji su malonumu ims sukaktuvininką ant rankų, kalbins jį ir žais. Mažylis, kaip ir dera per gim­tadienį, turės galimybę pasijusti pasaulio centru, o ir jums vargo bus mažiau. Tokiu atveju kvieskite gimi­naičius šventinės vakarienės arba priešpiečių (atsižvelgdami į savo mažylio miegojimo grafiką - kad tuo metu, kai užgrius svečiai, jis būtų išsimiegojęs ir geros nuotaikos).

Jei vis dėlto norite mažylių kom­panijos, nerizikuokite visos atsa­komybės naštos prisiimti ant savo pečių. Susisiekite su mamomis, ku­rių mažyliai gimė panašiu laiku kaip jūsiškis, ir pabandykite surengti "jungtinį" visų mažylių gimtadienį - iškylą su tortu. Tuomet kiekviena mama prisidės, kuo gali, ir pasidalys atsakomybe. Kad nereikėtų kiekvie­nai mamai pirkti kiekvienam ma­žyliui (jei jų, pavyzdžiui, penki) po atskirą dovaną, galima netgi mesti burtus, kuri mama kuriam pirks.

Pirmasis gimtadienis - laikas, kai galite įvesti bet kokias naujas gim­tadienių tradicijas, kurių norėsite laikytis ir per kitus gimtadienius. Tai gali būti:

Kasmetinė šventinė fotosesija visuomet toje pačioje fotostudijoje, su tomis pačiomis dekoracijomis. Kitas variantas - dailininko pie­šiamas portretas, šaržas.

Nuotraukų, kuriose užfiksuoti per metus nutikę svarbiausi įvykiai, eksponavimas matomiausioje kam­bario, kuriame vyksta šventė, vieto­je. Galima leisti savotišką "sien­laikraštį" - ant tvirtesnio popieriaus lapo suklijuoti nuotraukas iš praėjusių metų su prierašais (vėliau mažylis galės jį apipavidalinti pats), o visus sienlaikraščius rinkti ir kas­met su svečiais peržiūrėti.

"Ilgiausių metų" dainavimas bū­tent tą valandą ir minutę, kada ma­žylis gimė (net jeigu tai būtų ir nak­tis...).

Per pirmąjį gimtadienį derėtų įvesti tradiciją žymėti, kiek mažylis per metus paaugo: ant popieriaus ar netgi specialios staltiesės atspausti rankytės ir kojytės atspaudus, pasirinktoje vietoje (pavyzdžiui, ant durų staktos vaiko kambaryje, o gal netgi ant medžio kieme) žymėti kas­metinį jo ūgį (per pirmąjį gimtadienį gali tekti pažymėti patiems, o vėliau mažylis kantriai stovės, kol užfiksu­osite jo ūgį).

Keletas idėjų, kuo užimti suaugu­siuosius per pirmąjį mažylio gimta­dienį:

Paprašykite visų suaugusių svečių atsinešti po savo kūdikystės ar ankstyvos vaikystės nuotrauką ir sumaišę jas visas spėliokite, kas yra kas.

Tegul visi pirmojo gimtadienio dalyviai parašo mažyliui laiškus... į ateitį. Sudėję į gražią dėžutę arperrišę kaspinu, visus juos saugiai paslėpsite ir atiduosite vaikui, kai jis sulauks iš anksto sutarto amžiaus - tokio, kad pajėgs suvokti šios dovanos prasmę, pavyzdžiui, dešim­ ties, penkiolikos, šešiolikos ar aštuo­
niolikos metų. Patikėkite, tokia "laiko mašinos" dovana jūsų sūnui ar du­krai bus nepaprastai jaudinanti. Kas žino, galbūt tuo metu jau ne visi pir­mojo gimtadienio dalyviai galės pasveikinti kaip reikiant ūgtelėjusį jubiliatą, nes jų tiesiog nebebus tarp mūsų ...

Panašiai galite pažaisti su konkrečiais linkėjimais ateinan­tiems metams - per kitą gimtadienį atplėšę laiškus galėsite padiskutuoti, kas išsipildė, o ko dar teks palaukti, ir rašyti jau kitus laiškus.
 

antspaudu-gamyba.lt

Apklausa

Namuose laikote:
 

Svečiai

We have guests online

RegistracijaMus aplankė:


© 2007 - 2012 Jovita - internetinis žurnalas mąstantiems. Sprendimas M&G reklamos gamybos studija