Kaip elgtis su moterim? Print

Vaišink ją vynu. Vaišink ją vakariene. Skambink jai. Laikyk ją. Nustebink ją. Sakyk jai komplimentus. Šypsokis jai. Klausykis jos. Juokis su ja.  Verk su ja. Suteik jai romantikos. Padrąsink ją. Tikėk ja. Melskis su ja. Melskis dėl jos. Apsikabink. Eik su ja apsipirkti. Dovanok jai brangenybes. Pirk jai gėles. Laikyk jai už rankos. Rašyk jai meilės laiškus. Eik dėl jos į žemės kraštą ir grįžk atgal.

Kaip elgtis su vyru?

Pasirodyk nuoga. Atsinešk maišelį bulvių traškučių ir neužstok televizoriaus.